Támogató Szolgálat

Támogató Szolgálat

  1. július 1-én alakult Tata városában, majd 2005. évtől feladatát a tatai kistérségben is végzi. A szolgáltatást 4 fő személyi segítő és 2 fő gépkocsivezető látja el.

Elérhetőségek:

Tromposch Ágnes

Tata, Deák F. u. 5.

Tel.: 06 30/114 0709

Fax: 06 34/586 328

A szolgáltatás célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően:

Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása. Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása. Segítség a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez, speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz. A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

Az ellátást az a fogyatékos személy veheti igénybe, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

Megszakítás