Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Tatai Szociális Alapellátó Intézet honlapján!

Intézményünk 1996 évi alapítása óta segíti a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás által összefogott Tata, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna – településeken élő lakosságot.

A Tatai Járás településein, így társulási formában látjuk el belső szervezeti egységeinkkel az alábbi szakfeladatokat:

 • Szociális étkeztetés,
 • Házi segítségnyújtás,
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére,
 • Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása,
 • Fogyatékossággal élők nappali ellátása,
 • Idősek nappali ellátása,
 • Hajléktalanok nappali ellátása,

továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális szakellátás keretében biztosítjuk:

 • Hajléktalanok átmeneti ellátását éjjeli menedékhelyen,

továbbá biztosítjuk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokat:

 • Család –és Gyermekjóléti Központ, valamint a
 • Család –és Gyermekjóléti Szolgáltatások ellátását.

Célunk, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás településeinek minden lakosa hozzájusson ahhoz a segítséghez, támogatáshoz, amelyre rászorulóként szüksége van. A honlapon tallózva megismerkedhet a Szociális Alapellátó Intézet által nyújtott szolgáltatásokkal, a szolgáltatások tartalmával.

Intézményünk valamennyi Tatai Járásban élő lakos előtt – a gyermekektől az idősekig – nyitva áll. Tapasztalt, szakképzett munkatársaink arra törekszenek, hogy a polgárok mind teljesebb és kiegyensúlyozottabb életet vallhassanak magukénak. Igyekeznek segíteni a család működési zavarainak megoldásában, a támogatásokhoz való hozzájutásban, a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésében.

Kérem, keresse felkészült munkatársaimat, hogy Önnek is segíthessünk!

Németh Zwickl Nikoletta
intézményvezető

Megszakítás