Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

 Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

Tata városban a lakosság szociális ellátását az önkormányzat által 1996. óta fenntartott Szociális Alapellátó Intézmény végezte, az intézmény 2013. július 1-jétől történt tárulási fenntartásba kerüléséig. Hosszú idő után, több átalakítás után sikerült elérni a hajléktalan ellátás jelenlegi állapotát. Kezdetben egy leromlott, rossz helyen fekvő épületben volt a Nappali Melegedő. A jelenlegi telephelyen minisztériumi pályázat és a helyi erő segítségével 2001-ben adták át az Éjjeli Menedékhely épületét, majd 2003-ban az önkormányzat ugyanezen a telephelyen, külön épületrészben megnyitotta a Nappali Melegedőt. 2009 telén szolgáltatásunkat bővítettük egy 5 fős női részleg és egy betegszoba hozzáépítésével, melyet pályázati forrás, önkormányzati és intézményi támogatás segítségével valósítottunk meg. az átalakítás során megnövekedett a közösségi helyiség területe, valamint kialakítottunk egy klubszobát is, hogy a kétféle ellátás feltételeinek eleget tegyünk. 2012. július 1-től az Almási út 43 szám alatti telephelyen integrált intézményként, egy épületben működik tovább az Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő.

Elérhetőség:

Vezető: Pap Katalin

Az intézmény telefonszáma: 06-30/691-0056

Címe: Tata, Almási u. 43.

A Nappali Melegedő feladatai, tevékenysége

Elsősorban hajléktalan személyek részére biztosítunk lehetőséget nappali tartózkodásra, a szabadidő tartalmas eltöltésére. A krízishelyzet megoldásán túl rehabilitációs munkával támogatjuk a kliens önálló életvitelének kialakítását és beilleszkedését.

Lehetőséget biztosítunk a hajléktalan személyek részére: nappali tartózkodásra, közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, étkezésre, szakképzett munkaerővel szociális ügyintézésre, postacím biztosítására, küldemények átadására.

Biztosítjuk az akadálymentes bejutást, használati lehetőségeket (WC, zuhanyzó); szociális. pszichés és jogi tanácsadást; csomagmegőrzést, elsősegélynyújtást, egészségügyi ellátások megszervezését, mentális gondozást, csoportfoglalkozást, szabadidős tevékenységeket (társasjáték, kártyajátékok stb.), munka és lakhatási lehetőségek felkutatását, ügyintézést, iratpótlást, szociális információk nyújtását és tanácsadást, adományok közvetítését.

A segítő folyamat során az egyén saját képességeinek és készségszintjének, valamint aktuális fizikai, mentális állapotának megfelelő mértékben részt kell, hogy vállaljon, hiszen a cél a képessé tevés, az autonóm, önálló életvitelre való alkalmasság kialakítása a szociális munka különböző formái és eszközei segítségével.

Az Éjjeli Menedékhely feladatai, tevékenysége

Az Éjjeli Menedékhely az önellátásra és a közösségi élet szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.

Lehetőséget biztosítunk a hajléktalan személyek részére éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, étkezésre, betegek elkülönítésére, szakképzett munkaerővel szociális ügyintézésre, postacím biztosítására és küldemények átadására.

Az Éjjeli Menedékhely átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított ellátás, melynek célja a krízisellátáson felül a kliensek rehabilitációjának és reintegrációjának megvalósítása a szociális munka eszközeivel pl. szociális, pszichés és jogi tanácsadás heti egy alkalommal a Családsegítő Szolgálat szakembereivel, csomagmegőrzés, elsősegélynyújtás, egészségügyi ellátások megszervezése, mentális gondozás, csoportfoglalkozás, szabadidős tevékenységek (társasjáték, kártyajátékok, sakk, televízió, rádió, folyóiratok), munka és lakhatási lehetőségek felkutatása, ügyintézés, iratok pótlásában való közreműködés, szociális információk nyújtása és tanácsadás.

Megszakítás