Étkeztetés

Étkeztetés

Az étkeztetés története is több évtizedes múltra tekint vissza városunkban. A hetvenes évektől kezdve a napközi ellátás keretein belül volt igénybe vehető. Akkor még ebéd és uzsonna is kérhető volt. A Szociális Otthon konyháján keresztül történt a napközik ellátása kb. harminc éven keresztül. A napközi és az étkeztetés ezekben az években szorosan összefonódott. 1996-tól a Szociális Alapellátó Intézmény látja el városi szinten az étkeztetés feladatát, mely kivitelezésében 2014 évtől Dunaszentmiklós községben is közreműködünk. Az elmúlt évek folyamán az étkeztetés, mint különálló ellátási forma jelent meg a szociális ellátások rendszerében, így már nem csak az időkorúak számára vált elérhetővé, hanem a más téren szociálisan rászorultaknak is biztosítható a napi egyszeri meleg ebéd.

Elérhetőségei:

Bódis Tímea Tata, Deák F. u. 5.

Tel.: 06 30/167-6626

E-mail: szocalap@tata.hu

Az ellátás térítési díj megfizetése mellett vehető igénybe, melyet a mindenkori szociális helyi rendelet határoz meg.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodnunk, akik az önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkezést kell biztosítani különösen a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt szociálisan rászorultaknak. A rászorultság feltételeit az önkormányzat rendeletben határozza meg. Lehetőség nyílik az étel helyben történő elfogyasztásra, elvitelre, de vállaljuk a házhoz szállítást is. A három főzőkonyha, melyekkel szerződésben állunk lehetőséget nyújtanak az étkezési igények kielégítésére. Éves szinten átlagban 50-55 fő étkeztetését látjuk el. Az étkezés az év minden napján /munkaszüneti és pihenőnapokon is/ igénybe vehető.

Az étkeztetés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Megszakítás