Fogyatékosok Nappali Intézménye

Fogyatékosok Nappali Intézménye

Tatán az értelmi fogyatékosok napközije 1987-ben alakult meg, a Kocsi u. 13. sz. alatt kezdte működését. 2005-ben egy pályázatnak köszönhetően a Deák Ferenc u. 5. sz. alatti felújított ingatlanba költözhettek az ellátottak. Elnevezése is megváltozott, Fogyatékosok Nappali Intézménye lett. Jelenleg 25 férőhellyel rendelkezik, és fogadja a Tata városban, és kistérségében élő fogyatékos személyeket.

Elérhetőségek:

Laubné Bratis Éva

Tata, Deák F. u. 5.

Tel.: 06 30/691 0053

Fax: 06 34/586 328

A szolgáltatás célja a saját otthonában élő, harmadik életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes fogyatékosok napközbeni gondozása, foglalkoztatása és nevelése. Önellátásra részben képes, vagy önellátásra nem képes és felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy gondozása.

Feladata, hogy az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosítson. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezzen, valamint helyet biztosítson a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítania kell, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Tevékenysége, szolgáltatásai: étkeztetés, testi higiéné biztosítása; rendszeres általános, szükség szerinti szakorvosi ellátás; egészséges testmozgás és foglalkoztatási programok biztosítása; hivatalos ügyek intézésének segítése; munkavégzés lehetőségének szervezése; rendszeres pedagógiai foglalkozások, pszichés gondozás, közösségi szokások kialakítása; szabadidős programok szervezése; kreatív képességeket fejlesztő foglalkozások (szövés, agyagozás, korongozás, varrás); egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítésé.

Az intézménybe kérheti felvételét minden olyan személy, aki enyhe – középsúlyos vagy súlyos fogyatékos, illetve tartós betegsége miatt magasabb összegű családi pótlékban részesül. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

Megszakítás