Idősek Klubja

Idősek klubja

A Tata kertvárosi városrészében elhelyezkedő nappali intézmény jelenleg két éves múltra tekint vissza (2012. június 1-én nyitott meg). Már a létrejötte előtt is mutatkozott igény egy ilyen közösségi színtér létrehozására, melyet az előzetes felmérések igazoltak. A városrész földrajzi elhelyezkedése miatt távol esik a városközpontban elérhető szolgáltatásoktól. Mindenképp jó megoldás volt az itt élő idősek számára egy közelben megvalósuló klub kialakítása. A klub elhelyezkedése meglehetősen kedvező, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, mind a helyi járatos buszok segítségével, mind a helyközi buszok segítségével. A városrész lakossága körében már híre ment intézményünknek és a tagok száma bővülő tendenciát mutat.

Elérhetőségei:

Bódis Tímea Tata, Deák F. u. 5.

Tel.: 06 30 /167-6626

E-mail: szocalap@tata.hu

A klubszolgáltatás igénybevétele ingyenes.

A klub működése lehetőséget biztosít az önmaguk ellátására részben képes idős emberek számára, hogy közösségbe menjenek, társas kapcsolatokat építsenek, közös programokon vegyenek részt. Fenntartsák érdeklődésüket az őket körülvevő világ iránt, megőrizzék szellemi frissességüket. Az öregedés káros hatásait a közösség erejével ellensúlyozzák.

A klubtagok számára biztosítjuk a közös együttlétben a hasznos időeltöltést. A személyi tisztálkodást, a személyes ruházat tisztítását, igény szerint ebédet biztosítunk számukra. Szabadidős programokat szervezünk. Megszervezzük az egészségügyi alap- és szakellátáshoz jutást. Segítünk a hivatalos ügyek intézésében. Életviteli és életvezetési tanácsadást nyújtunk.

Közösségi együttlétre, személyre szabott foglalkozásra van lehetőség. Szükség szerint egyéni esetkezelést is folytatunk. A helyi igényeknek megfelelően közösségi programokat szervezünk, megünnepeljük egymás névnapját, születésnapját, a jeles napokról is megemlékezünk. Szervezünk a tagok számára kirándulásokat és egyéb programokat pl. bálokat stb. Rendszeresen részt veszünk „Ki – Mit – Tud?” vetélkedőkön és város által szervezett Idősek hete programsorozaton.

Jelenleg Tata és kistérsége lakosságának ellátását tudjuk biztosítani a nappali intézmény keretein belül. Igény szerint a klubtagok meleg étkezést is kérhetnek.

A klubszolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványozására történik. A klubban 50 fő részére tudjuk biztosítani a nappali ellátást.

Megszakítás