Közösségi ellátások

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

A közösségi ellátás, mint új szolgáltatás elindítása még 2007-ben vetődött fel, mivel az intézmény szerette volna a még el nem látott embereket is ellátni. Így az ellátás hivatalosan 2008. január 1-től működik. 2009-től pályázati úton történő finanszírozásba került többek között a közösségi ellátás is, de azóta is folyamatosan tevékenykedik.

A közösségi ellátás vezetője: Busa Attila

Elérhetőség: 06 34/586-328; 06 30/167-6620

Címe: Tata, Deák Ferenc utca 5.

A közösségi pszichiátriai ellátás feladata:

Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések.

Készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről.

Pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás.

A közösségi és csoportmunka területén a következő tevékenységek és szolgáltatáselemek valósulnak meg változó rendszerességgel: önsegítő csoport, filmvetítés, nyári tábor, kirándulások, munkába állást elősegítő tréningek szervezése.

Megszakítás